Asset Publisher

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje obchvat obce Církvice na silnici I/38

25-10-2022
Ředitelství silnic a dálnic dnes zprovozňuje obchvat obce Církvice na silnici I/38. Součástí stavby byly mimo jiné tři mosty, jedna mimoúrovňová křižovatka a tři protihlukové stěny. Během výstavby musela být provedena také přeložka ropovodu Družba.

„Nová čtyřkilometrová přeložka u obce Církvice je další z řady staveb, jejímž cílem bylo zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy na významném silničním tahu  I/38. Díky odklonu tranzitní dopravy se v Církvicích výrazně zlepší dopravní situace i životní prostředí. Na dnes zprovozněnou stavbu naváže v následujících letech přeložka Malín – Kuchyňka, kde aktuálně dokončujeme výkupy pozemků a připravujeme podání žádosti o stavební povolení,“ uvedl při zprovoznění stavby generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Silnice I/38 je důležitou silniční spojkou České republiky ve směru severozápad – jihovýchod. Vnitrostátně umožňuje propojení severočeského, středočeského a  jihomoravského regionu a  její význam pro mezistátní dopravu je zřejmý i  z  jejího napojení na rakouskou silniční síť na hraničním přechodu Hatě u Znojma. Od dálnice D1 je silnice I/38 rovněž součástí mezinárodní evropské sítě komunikací pod označením E59.

Ředitelství silnic a dálnic aktuálně realizuje celkem 242,5 kilometrů nových staveb. Jedná se o 148,2 km dálnic a 94,3 km silnic I. třídy.

Kompletní přehled všech připravovaných i realizovaných staveb naleznete v interaktivní mapě na webu www.rsd.cz.

 


 

 

I/38 Církvice, obchvat

Hlavní trasa: 
délka: 4,2 km
kategorie: S 11,5/80
počet všech stavebních objektů: 57

Zhotovitel: Strabag a. s.
Cena stavby dle smlouvy: 445 mil. Kč bez DPH
Termín realizace: 2020-2022


 

Stavba je spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Převést na PDF