Asset Publisher

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje obchvat Chrudimi a Slatiňan na silnici I/37

20-12-2021
Ředitelství silnic a dálnic dnes zprovozňuje obchvat Chrudimi a Slatiňan na silnici I/37. Stavba navazuje na první část obchvatu, která byla zprovozněna před 6 lety. Nová přeložka odvede veškerou tranzitní dopravu ze silnice I/37, což přinese výrazné snížení hluku a zlepšení ovzduší v obou zmíněných městech.

 

Nový obchvat výrazně zkracuje cestu po silnici I/37, neboť nyní již tranzitní doprava nebude zajíždět do Chrudimi ani do Slatiňan, což zásadním způsobem zvýší plynulost a bezpečnost provozu. Zprovozněním stavby také dochází k odstranění mnoha nehodových míst v obou městech, kde hrála významnou roli přečerpaná kapacita silnici I/17 a I/37 z důvodu vysokých dopravních intenzit. V neposlední řadě pak nový obchvat umožní rychlejší a kvalitnější napojení jižní části Pardubického kraje na dálnici D11,“ uvedl při zprovoznění stavby generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Společně s nové rozšířenou mimoúrovňovou křižovatkou Palackého v Pardubicích a obchvatem Osové Bítýšky se jedná v letošním roce již o třetí zprovozňovanou stavbu na silnici I/37. Další akce na této komunikaci je v plánu v příštím roce, kdy začne výstavba propojení Jihlavské a Brněnské ulice na jižním okraji Žďáru nad Sázavou. Silnice I/37 je vedena v trase Trutnov – Jaroměř – Hradec Králové – Pardubice – Chrudim – Ždírec nad Doubravou – Žďár nad Sázavou. Její délka je 148 kilometrů. V úseku Hradec Králové – Pardubice je vedena jako směrově oddělená čtyřproudá komunikace.

Ředitelství silnic a dálnic aktuálně realizuje 131,1 km dálnic a 58,7 km silnic I. třídy. Celkem se v letošním roce zprovozní 46,5 km dálnic a 22,7 km silnic I. třídy.

 

I/37 Chrudim – obchvat, úsek křiž. I/17 – Slatiňany

 

Hlavní trasa:

  • Délka: 4,6 km
  • Kategorie: S 11,5/80
  • Počet všech stavebních objektů: 47
  • Zhotovitel: M-SILNICE, EUROVIA
  • Cena stavby dle smlouvy: 442 mil. Kč bez DPH
  • Předpokládané zprovoznění stavby: 2019 - 2021

 

Stavba je spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Doprava ve výši 85 % ze způsobilých výdajů.


 

 

Mapa stavby:

Převést na PDF