Asset Publisher

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje obchvat Chýnova na silnici I/19

10-10-2022
Ředitelství silnic a dálnic dnes zprovozňuje obchvat Chýnova na silnici I/19. Nový obchvat odvede veškerou tranzitní dopravu mimo město, díky čemuž dojde k výraznému snížení hlučnosti a znečištění způsobených dopravou.

„Výstavbou obchvatu došlo k odstranění nevhodného vedení trasy silnice z  hlediska směrových i  sklonových parametrů, které již nevyhovovaly aktuálním vysokým dopravním intenzitám. Nová komunikace je výrazně bezpečnější a zajistí vyšší plynulost provozu. Po obchvatu obce Kámen, který byl zprovozněn před dvěma lety, se jedná o další modernizaci silnice I/19, která představuje důležitou komunikaci v jižní části republiky. Další stavbou, kterou na silnici I/19 aktuálně připravujeme, je obchvat Starého Pelhřimova,“ uvedl při zprovoznění stavby generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Silnice I/19 propojuje Plzeň, Tábor a Pelhřimov a prostřednictvím silnice I/34 se u Humpolce napojuje na dálnici D1. Druhá část silnice začíná u Havlíčkova Brodu a přes Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě a Bystřici nad Pernštejnem pokračuje až ke Svitávce, kde se napojuje na silnici I/43.


Ředitelství silnic a dálnic aktuálně realizuje celkem 243,4 kilometrů nových staveb. Jedná se o 148,2 km dálnic a 95,2 km silnic I. třídy.

Kompletní přehled všech připravovaných i realizovaných staveb naleznete v interaktivní mapě na webu www.rsd.cz.
 

I/19 Chýnov

Hlavní trasa: 

  • délka: 3,6 km 
  • kategorie: S 11,5/80
  • počet stavebních objektů: 37

Zhotovitel: M-SILNICE a. s.
Nabídková cena: 262 mil. Kč bez DPH
Realizace stavby: 2020–2022Stavba je spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Převést na PDF