Asset Publisher

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje novou mimoúrovňovou křižovatku Rádelský mlýn na silnici I/35

08-12-2021
Ředitelství silnic a dálnic dnes zprovozňuje novou mimoúrovňovou křižovatku Rádelský mlýn na silnici I/35. Původní MÚK, která byla v provozu od roku 1973, již nevyhovovala aktuálním dopravním intenzitám a byla místem častých dopravních nehod.

Mimoúrovňová křižovatka zajišťuje propojení silnice I/35 Turnov – Liberec se silnicí I/65 do Jablonce nad Nisou. Hlavním důvodem její přestavby bylo odstranění nebezpečného křížení jednotlivých dopravních směrů mezi Libercem, Jabloncem a Turnovem. K tomu bylo potřeba vybudovat novou větev křižovatky ve směru z Liberce do Jablonce, která je nyní vedena po sedmipolovém mostě. Zvětšen byl také nevyhovující poloměr křižovatky, což výrazně přispělo ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy. Zhotoviteli děkuji za zvýšenou efektivitu a pracovní nasazení, kdy se podařilo stavbu zprovoznit s více než půlročním předstihem před zimním obdobím,“ představil novou křižovatku generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

 

I/35 MÚK Rádelský mlýn

Hlavní trasa:

  • Délka: 0,7 km 
  • Kategorie: S 22,5/80
  • Počet stavebních objektů: 31 
  • Zhotovitel: Eurovia CS, SaM silnice a mosty, Integra
  • Nabídková cena stavby:  408 mil. Kč bez DPH
  • Termín realizace: 2020-2021

 

Ředitelství silnic a dálnic aktuálně realizuje 152,3 km dálnic a 72,3 km silnic I. třídy. Celkem bude v letošním roce zprovozněno 46,5 km dálnic a 22,7 km silnic I. třídy.

 

Stavba je spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Doprava.


 

 

Vizualizace stavby:

Převést na PDF