Asset Publisher

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje dva úseky dálnice D11 Hradec Králové – Smiřice – Jaroměř

16-12-2021
Ředitelství silnic a dálnic dnes zprovozňuje dva úseky dálnice D11 mezi Hradcem Králové, Smiřicemi a Jaroměří. Nové dálniční úseky odvedou veškerou tranzitní dopravu z kapacitně již nedostačujících silnic I/11, I/33 a I/37. Díky tomu dojde v okolních obcích k poklesu hlukové zátěže, imisí z dopravy a výrazně se sníží také riziko dopravních nehod.

Dnešní zprovoznění více než 22 kilometrů dálnice D11 je výrazným posunem pro dokončení důležitého dálničního spojení České republiky s Polskem u obce Královec, kde se naše D11 napojí na polskou rychlostní silnici S3. Zhotoviteli děkuji za zvýšenou efektivitu a pracovní nasazení, kdy se podařilo stavbu mezi Hradcem Králové a Smiřicemi o půl roku urychlit a dnes tak díky tomu můžeme zprovoznit oba dva dálniční úseky současně, což je zásadní přínos pro plynulost a tedy i bezpečnost provozu. Šířkově nedostačující a přetížené silnice I. třídy dnes nahrazuje kapacitní a směrově rozdělená komunikace. Odstraněna jsou nehodová místa, neboť z trasy mizí úrovňová křížení s ostatními komunikacemi. Výrazně se tím snižuje riziko dopravních nehod. Zásadní přínos má dálnice samozřejmě také pro obyvatele všech okolních měst a obcí, kteří se mohou těšit na výrazný pokles dopravní zátěže. Důležité je nyní dálnici D11 dostavět až na hranice. V intenzivní přípravě jsou proto i zbývající dva úseky. Na stavbu mezi Trutnovem a státní hranicí již probíhají výkupy pozemků, se zahájením výstavby počítáme v roce 2023. Na úsek mezi Jaroměří a Trutnovem jsme aktuálně získali územní rozhodnutí a chystáme se tedy zahájit majetkoprávní přípravu,“ uvedl při zprovoznění nových staveb generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

V rámci výstavby obou dálničních úseků bylo vybudováno 28 mostů, 4 mimoúrovňové křižovatky a 10 protihlukových stěn o celkové délce téměř 8 kilometrů.

Dálnice D11 je součástí české páteřní sítě, která propojuje naše hlavní město s Hradcem Králové a do budoucna i s Polskem. Její význam je však i celoevropský. Dle mezinárodní dohody totiž náleží k evropskému dopravnímu koridoru Paříž – Moskva, který spojuje západní a východní Evropu.

 

Ředitelství silnic a dálnic aktuálně realizuje 131,1 km dálnic a 63,3 km silnic I. třídy. Celkem se v letošním roce zprovozní 46,5 km dálnic a 22,7 km silnic I. třídy.

D11 Hradec Králové – Smiřice

 

Hlavní trasa:

 • Délka: 15,2 km
 • Kategorie: D 27,5/120
 • Počet stavebních objektů: 139
 • Zhotovitel: Eurovia, Metrostav, Swietelsky
 • Cena stavby dle smlouvy: 2 594 mil. Kč bez DPH
 • Termín realizace: 2018–2021

 


D11 Smiřice - Jaroměř

 

Hlavní trasa:

 • Délka: 7,2 km
 • Kategorie: D 27,5/120
 • Počet stavebních objektů: 93
 • Zhotovitel: PORR a. s., PORR Bau GmbH s. r. o.
 • Cena stavby dle smlouvy: 1 498 mil. Kč bez DPH
 • Termín realizace: 2018–2021

 

 

   Stavba D11 Smiřice – Jaroměř je spolufinancována z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava ve výši 60 % ze způsobilých výdajů.


 

 

Převést na PDF