Asset Publisher

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje druhou část obchvatu Mělníka

26-09-2022
Ředitelství silnic a dálnic dnes zprovozňuje stavbu druhé části obchvatu Mělníka na silnicích I/9 a I/16, která vede od Chloumecké ulice ke křižovatce Na Průhoně.

„Druhá část obchvatu odvádí tranzitní dopravu z ulic Řípská, Na Malém Spořilově a Bezručova na nově vybudovanou komunikaci, která je vedena mimo obytné části Mělníka kolem průmyslových areálů. Pro řidiče znamená nová silnice rychlejší, plynulejší a tedy i bezpečnější jízdu, pro obyvatele, kteří žijí v blízkosti současné silnice, pak podstatné snížení hlukové zátěže i lepší životní prostředí díky snížení emisí z dopravy. Součástí stavby byly i 3 okružní křižovatky, most přes železnici a 4 protihlukové stěny o délce jednoho kilometru,“ představil novostavbu generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Druhá část obchvatu Mělníka vede od Chloumecké ulice ke křižovatce Na Průhoně. Od křižovatky s Chloumeckou ulicí vede souběžně s  ulicí Řípskou, od které se následně po zhruba 150 metrech odpojuje k prostoru sportovního areálu. Řípská ulice je na trasu nově napojena stykovou křižovatkou. Z ní se tato ulice odpojuje jednosměrnou větví ve směru od Malého Spořilova. Trasa obchvatu poté pokračuje mimoúrovňovým přemostěním železnice k nové okružní křižovatce. Od ní trasa dále vede mezi průmyslovými areály a pod vinicí se napojuje další okružní křižovatkou na ulici Na Průhoně. Stavba končí za okružní křižovatkou napojením na stávající silnici I/9 směr Česká Lípa. 

Ředitelství silnic a dálnic aktuálně realizuje celkem 246,3 kilometrů nových staveb. Jedná se o 144,1 km dálnic a 102,2 km silnic I. třídy.


 

I/9, I/16 Mělník, obchvat, 2. stavba

Hlavní trasa: 

  • délka: 1,0 km 
  • kategorie: MS2 8,5/50
  • počet všech stavebních objektů: 66

Zhotovitel: Strabag a. s.
Cena stavby dle smlouvy: 384 mil. Kč bez DPH 
Realizace stavby: 2021 – 2022Stavba je spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Převést na PDF