Asset Publisher

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje dostavbu mimoúrovňové křižovatky Palackého na silnici I/37

21-09-2021
Ředitelství silnic a dálnic dnes slavnostně uvádí do provozu dostavbu mimoúrovňové křižovatky Palackého na silnici I/37.

Ředitelství silnic a dálnic dnes slavnostně uvádí do provozu dostavbu mimoúrovňové křižovatky Palackého na silnici I/37. „Účelem akce byla přestavba stávajícího mimoúrovňového křížení do tvaru plnohodnotné deltovité křižovatky, díky čemuž došlo k propojení stávajících čtyřpruhů ve směru od Hradce Králové a od Chrudimi. Součástí stavby byly kromě výstavby hlavní trasy také úpravy stávajících komunikací, mostních objektů, opěrných zdí, vegetace a přeložky inženýrských sítí,“ představil dokončenou stavbu generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Mimoúrovňová křižovatka Palackého je situovaná na západním okraji Pardubic. Po dokončení stavby „I/37 Pardubice – Trojice“ v roce 2017 zůstala v prostoru křižovatky Palackého dvoupruhová silnice, na kterou z obou stran navazují čtyřpruhové úseky. Z tohoto důvodu docházelo v místě k častým dopravním komplikacím. Dostavbou nového jízdního pásu silnice I/37 v prostoru křižovatky nyní došlo ke sjednocení profilu a tím ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy.

 

I/37 Pardubice – MÚK Palackého

Dostavba hlavní trasy:

  • Délka: 1,0 km 
  • Kategorie: MS 24,5/70
  • Počet stavebních objektů: 33
  • Zhotovitel: Skanska
  • Nabídková cena stavby:  185 mil. Kč bez DPH
  • Termín realizace: 2019-2021

 

Stavba byla spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj.


 

Mapa stavby:

Převést na PDF