Asset Publisher

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje dálnici D35 v úseku Opatovice nad Labem – Časy

10-12-2021
Ředitelství silnic a dálnic dnes zprovozňuje dálnici D35 mezi Opatovicemi nad Labem a Časy. Jedná se o první z řady dálničních úseků, které nahradí kapacitně a bezpečnostně již nedostačující silnici I/35.

 

„Úseky dálnice D35 mezi Hradcem Králové a Mohelnicí tvoří její páteřní část, neboť po celkovém dokončení zde bude D35 společně s dálnicí D11 tvořit severní alternativu přetížené D1. Současná silnice I/35 již také vzhledem k vysokým dopravním intenzitám nesplňuje požadavky na bezpečnou a plynulou dopravu a každý nový úsek D35 tedy výrazně přispěje k zlepšení této situace. K dnes zprovozňovaným 13 kilometrům, díky kterým bude moci být konečně využíváno i třetí patro křižovatky Opatovice, přibude v příštím roce dalších 15 kilometrů, kdy bude dálnice dovedena až do Ostrova. Zbývající úseky D35 jsou ve vysokém stupni přípravy a všechny je máme v plánu zahájit v letech 2023 až 2025,“ uvedl při zprovoznění stavby generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

 

Nejnáročnějším objektem celé stavby byla více než kilometr dlouhá estakáda, jejímž účelem je převedení dálnice přes záplavové území Labe. 

Dálnice D35 je plánována v trase Jičín – Hradec Králové – Olomouc – Lipník nad Bečvou a po dokončení bude s celkovou délkou přes 210 kilometrů druhou nejdelší dálnici v ČR. D35 je také v celé svojí délce součástí globální sítě TEN-T evropských dopravních koridorů. 

Ředitelství silnic a dálnic aktuálně realizuje 157 km dálnic a 63,8 km silnic I. třídy. Celkem se v letošním roce zprovozní 46,5 km dálnic a 22,7 km silnic I. třídy.

 

D35 Opatovice nad Labem - Časy

 

Hlavní trasa:

  • Délka: 12,6 km 
  • Kategorie: D 26,/130
  • Počet stavebních objektů: 259
  • Zhotovitel: STRABAG, M-SILNICE a SMP CZ
  • Cena stavby dle smlouvy: 3 389 mil. Kč bez DPH
  • Termín realizace: 2019–2021

 

 

Stavba je spolufinancována z Evropského soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava ve výši 80 % ze způsobilých výdajů.


 

 

Mapa stavby:

D35

 

Vizualizace stavby:

 

 

Převést na PDF