Asset Publisher

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje dálnici D35 v úseku Časy – Ostrov

22-12-2022
Ředitelství silnic a dálnic dnes zprovozňuje dálnici D35 mezi Časy a Ostrovem. Stavba navazuje na loni zprovozněnou část mezi Opatovicemi nad Labem a Časy a jedná se tedy o další dálniční úsek, který nahradí kapacitně a bezpečnostně již nedostačující silnici I/35.

Podle předsedy vlády Petra Fialy měla být dálnice D35 hotová dříve, než se začala modernizovat D1. V programovém prohlášení vlády proto výstavbu D35 označila vláda za jednu z priorit. „Jsem rád, že se výstavba nyní skutečně naplno rozběhla. Naším cílem je postupně zahájit všechny zbývající části dálnice D35 v následujících třech letech, uvedl při zprovoznění nového úseku premiér Petr Fiala a dodal: „K urychlení dostavby D35 chceme také využít partnerství se soukromým sektorem. V srpnu vláda schválila záměr Ministerstva dopravy, aby poslední dva úseky dálnice D35 byly zařazeny do PPP projektu.“

„Dálnice D35 má zásadní dopravní význam, neboť změní tok automobilů po Česku. Spojí Prahu se střední a severní Moravou a po dokončení bude společně s dálnicí D11 tvořit severní alternativu přetížené D1,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka. Jak ale současně zmínil, nejde jen o odlehčení D1. „Absencí dálnice D35 trpí lidé v obcích ležících na současné silnici I/35 a s postupnou dostavbou dalších úseků D35 zároveň vzrůstá atraktivita této silnice jako spojnice středních Čech s Moravou. I proto je tak důležité, že jsme dálnici D35 konečně přestali zanedbávat a pracujeme na její urychlené dostavbě.“

„Vzhledem k vysokým dopravním intenzitám současná silnice I/35 již nesplňuje požadavky na bezpečnou a plynulou dopravu a každý nový úsek D35 tedy přispěje k zlepšení této situace,“ doplnil ministra dopravy generální ředitel ŘSD Radek Mátl a pokračoval: „Dnes zprovozněná stavba představuje kapacitní, směrově rozdělenou komunikaci, která umožní plynulejší a tím i bezpečnější jízdu. Výrazně zlepší dopravní situaci a sníží hluk a exhalace v obcích podél silnice I/35, kterými již nyní nebude projíždět zejména těžká nákladní doprava.“ Zároveň vyzdvihl intenzivní přípravu všech zbývajících úseků D35: „Dva z nich jsou již aktuálně ve výběrovém řízení na zhotovitele,“ uzavřel Radek Mátl.

Nejnáročnějším objektem celé stavby byl dálniční most přes železniční stanici v Uhersku, který se budoval zcela unikátní metodou. Jeho výstavba probíhala po polovinách podél frekventované železniční trati z Prahy do Olomouce. Obě poloviny mostu byly nakonec otočeny a spojeny přímo nad kolejištěm. Video z otáčení mostu je ke zhlédnutí zde.

Součástí dnes zprovozněné stavby je také oboustranná odpočívka Dolní Roveň. Na obou stranách zde budou k dispozici čerpací stanice, restaurace, dětská hřiště a odpočinkové zóny s vysázenou zelení.

Dálnice D35 je plánována v trase Jičín – Hradec Králové – Olomouc – Lipník nad Bečvou a po dokončení bude s celkovou délkou 210 kilometrů druhou nejdelší dálnici v ČR. D35 je také v celé svojí délce součástí globální sítě TEN-T evropských dopravních koridorů.

 

  • Ředitelství silnic a dálnic aktuálně realizuje celkem 241,3 kilometrů nových staveb. Jedná se o 143,6 km dálnic a 97,7 km silnic I. třídy.
  • Ve výběrovém řízení se nachází dalších 71,7 km dálnic a 15,8 km silnic I. třídy.
  • Kompletní přehled všech připravovaných i realizovaných staveb naleznete v interaktivní mapě na webu www.rsd.cz.

 

 

D35 Časy – Ostrov

Hlavní trasa: 

  • délka: 14,7 km 
  • kategorie: D 26,0/130
  • počet stavebních objektů: 155

Zhotovitel: EUROVIA, Metrostav, Swietelsky
Cena stavby dle smlouvy: 3 232 mil. Kč bez DPH
Termín realizace: 2018 – 2022
Infoleták ke stavbě: Zde

 


 


Stavba byla spolufinancována z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava.

 

 

Převést na PDF