Asset Publisher

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu severovýchodního obchvatu Pardubic

20-12-2022
Ředitelství silnic a dálnic dnes zahajuje stavbu silnice I/36, Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina. Jedná se o čtyřpruhovou, směrově rozdělenou komunikaci, která bude plnit funkci severovýchodního obchvatu krajské metropole.

„Stavba bude mít zásadní vliv na zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy na stávajících komunikacích v Pardubicích, kde po jejím zprovoznění očekáváme výrazný pokles tranzitní, ale i místní dopravy, která již nebude muset projíždět centrem města. Nová komunikace bude dostatečně kapacitní a díky oddělení jízdních směrů i bezpečnější. Stavba byla soutěžena v režimu Design & Build a jedná se o největší akci tohoto charakteru v České republice. V přípravě je již také navazující stavba, v rámci které dojde k rozšíření silnice I/36 na čtyřpruh a to od dnes zahájené stavby až k mimoúrovňové křižovatce Doubravice,“ uvedl při zahájení stavby generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

„Pardubice již léta čekají na dnes zahájený obchvat. Pro Pardubický kraj je to další důležitý dopravní projekt po D35 z Časů do Ostrova, který zprovozňujeme tento čtvrtek. Obchvat výrazně uleví severovýchodní části města od tranzitní dopravy a řidičům se zkrátí celková jízdní doba přes město,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka.

Současně se zvýšením bezpečnosti a plynulosti dopravy dojde v Pardubicích, zejména díky snížení hluku a emisí, také k celkovému zlepšení životního prostředí.

Součástí stavby bude také dvanáct protihlukových stěn, podchod pro pěší a osm mostů. Hlavní dominantou stavby bude zavěšený dvoupolový most přes Labe.

 

  • Ředitelství silnic a dálnic aktuálně realizuje celkem 256 kilometrů nových staveb. Jedná se o 158,3 km dálnic a 97,7 km silnic I. třídy. 
  • Ve výběrovém řízení se nachází dalších 60,6 km dálnic a 20 km silnic I. třídy.
  • Kompletní přehled všech připravovaných i realizovaných staveb naleznete v interaktivní mapě na webu www.rsd.cz.

 

 

I/36, Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina

Hlavní trasa: 

  • délka: 4,2 km 
  • kategorie: MS 4d 19,0/50 a MS 4d 19,0/70
  • počet stavebních objektů: 95

Zhotovitel: Hochtief CZ, Doprastav, Silnice Čáslav
Cena stavby dle smlouvy: 1 446 mil. Kč bez DPH
Předpokládané zprovoznění stavby: 2025
Vizualizace stavby: Zde
Infoleták ke stavbě: Zde


 


Stavba bude navržena ke spolufinancování z Fondu soudržnosti.

Převést na PDF