Asset Publisher

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu přeložky silnice I/36 Časy–Holice

13-06-2022
Ředitelství silnic a dálnic dnes zahajuje výstavbu silnice I/36 Časy – Holice. Nová komunikace bude plnit nejen funkci silnice I. třídy, ale také dálničního přivaděče z nové úseku D35 ve směru na Holice.

„Nová přeložka umožní díky příznivým směrovým a  výškovým parametrům trasy plynulejší a  bezpečnější jízdu. Problematické jsou nyní zejména zatáčky v blízkosti kostela v Horních Ředicích, které budou přestavbou silnice do nové trasy odstraněny. Oddálením přeložky od stávající obytné zástavby dojde také ke snížení imisní a  hlukové zátěže v obci,“ představil novou stavbu generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

  Ve finální přípravné fázi je i druhý dálniční přivaděč v podobě silnice I/36, který povede z dálnice D35 směrem na Pardubice a který bude zároveň sloužit jako obchvat obce Sezemice. Na stavbu se dokončuje majetkoprávní příprava a připravuje se výběrové řízení na zhotovitele, aby mohla být stavba v příštím roce zahájena.

 I/36 Časy – Holice

  Hlavní trasa:

  • délka: 3,4 km
  • kategorie: S 9,5/70
  • počet všech stavebních objektů: 26

Zhotovitel: Strabag
Cena stavby dle smlouvy: 198 mil. Kč bez DPH
Předpokládané zprovoznění stavby: 2023

  Ředitelství silnic a dálnic aktuálně realizuje celkem 234 kilometrů nových staveb. Jedná se o 151 km dálnic a 83 km silnic I. třídy.

 

 

Převést na PDF