Asset Publisher

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu obchvatu Svitav na silnici I/43

13-04-2022
Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu silnice I/43 mezi Hradcem nad Svitavou a Lačnovem, která bude sloužit zejména jako obchvat města Svitavy. Nová komunikace nahradí tu stávající, která má vzhledem k současným dopravním potřebám již nedostatečné výškové, směrové i šířkové uspořádání a nesplňuje tedy dnešní požadavky na bezpečný a plynulý provoz.

 

Nebezpečnými místy v trase stávající I/43 jsou zejména dva nízké a úzké podjezdy pod železniční tratí, kde musí nákladní automobily využít pro průjezd obou jízdních směrů. Celou situaci ještě zhoršují špatné rozhledové podmínky. Nová trasa silnice I/43 se s železnicí v žádném místě křížit nebude.

Téměř desetikilometrový obchvat odvede veškerou tranzitní dopravu ze Svitav, Lačnova i Hradce nad Svitavou, čímž se výrazně zlepší životní podmínky místních obyvatel, sníží se riziko nehod chodců a cyklistů a dojde také k poklesu imisní zátěže a hluku. Zásadního zlepšení se dočkají také řidiči, neboť vedením trasy mimo zastavěnou oblast dojde k výraznému zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy.“ uvedl při zahájení stavby generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Součástí stavby je osm mostů, jedna mimoúrovňová křižovatka a šest protihlukových stěn o celkové délce 647 metrů.

Ředitelství silnic a dálnic aktuálně realizuje celkem 226 kilometrů nových staveb. Jedná se o 151 km dálnic a 75 km silnic I. třídy.

 

I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov
 

Hlavní trasa:

  • Délka: 9,5 km
  • Kategorie: S 11,5/70
  • Počet všech stavebních objektů: 100
  • Zhotovitel: Eurovia CS, M-silnice
  • Cena stavby dle smlouvy: 787 mil. Kč bez DPH
  • Termín realizace: 2022 - 2024

Stavba je navržena ke spolufinancování v rámci Operačního programu Doprava z Evropského fondu pro regionální rozvoj.


 

 

Vizualizace stavby:

 

Převést na PDF