Asset Publisher

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu obchvatu Nové Paky na silnici I/16

02-09-2022
Ředitelství silnic a dálnic dnes zahajuje výstavbu dlouho očekávaného obchvatu Nové Paky na silnici I/16. Komunikace I/16 je značně využívána zejména při cestách směrem z Prahy do Krkonoš a je také důležitou spojnicí mezi závody automobilky Škoda v Mladé Boleslavi a ve Vrchlabí.

„Stávající průtah silnice I/16 přes Novou Paku nevyhovuje směrově, výškově ani počtem a tvarem křižovatek standardům, které by měla mít silnice I. třídy. Přes Novou Paku projíždí vysoký podíl tranzitní dopravy a město je zatíženo také rekreačním provozem mířícím do hojně navštěvovaných Krkonoš. Nový obchvat, který povede z Kumburského Újezdu až do Vidochova, odvede z města veškerou tranzitní dopravu, čímž dojde k zásadnímu zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu. Obyvatele Nové Paky čeká významné zlepšení životního prostředí díky snížení emisí a poklesu hluku,“ představil dlouho očekávanou stavbu generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
 
Současná silnice vedoucí přes Novou Paku je místem častých dopravních nehod. Mezi dopravní závady patří především zúžení komunikace v úseku od firmy ZPA až k podjezdu pod železniční tratí, dále mezi Komenského a Kotíkovou ulicí a také v místní části Vrchovina. Dalším problémem je malá podjezdná výška pod železniční tratí, nevyhovující jsou také křižovatky u železničního podjezdu a s Komenského ulicí. 

Součástí stavby je 16 mostů a 22 protihlukových stěn o celkové délce 4 180 metrů. Po zprovoznění obchvatu bude stávající silnice I/16 převedena mezi silnice III. třídy, což umožní zakázat vjezd těžké tranzitní dopravy do města.
 

Ředitelství silnic a dálnic aktuálně realizuje celkem 238,7 kilometrů nových staveb. Jedná se o 150,6 km dálnic a 88,1 km silnic I. třídy.

 

I/16 Nová Paka - obchvat

Hlavní trasa: 

  • délka: 8,5 km 
  • kategorie: S 11,5/80
  • počet všech stavebních objektů: 144

Zhotovitel: Porr a. s.
Cena stavby dle smlouvy: 1 309 mil. Kč bez DPH 
Předpokládané zprovoznění stavby: 2025
 


 Stavba bude navržena ke spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Převést na PDF