Asset Publisher

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu obchvatu Klatov na silnici I/27

04-11-2021
Ředitelství silnic a dálnic dnes zahajuje výstavbu obchvatu obce Klatovy na silnici I/27.

Projektovaný úsek silnice I/27 po svém dokončení má vést k výraznému zvýšení plynulosti dopravy a dále i k odvedení tranzitní dopravy ve směru od Plzně na Železnou Rudu mimo centrum Klatov. Díky tomu dojde k podstatnému zlepšení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu a samozřejmě také životního prostředí ve městě.

Realizací stavby obchvatu dojde též k výraznému zlepšení dopravní situace v zájmovém území. Vzhledem k tomu, že výstavbou komunikace však budou zasaženy některé stávající přístupy na pozemky, jsou v rámci stavby budovány i nové přístupové komunikace na tyto pozemky. Všechny nově navržené přístupové komunikace či sjezdy jsou napojeny na silnice II. či III. třídy, případně na křižovatkové větve.

Součástí více než osmi kilometrů dlouhé stavby je jedenáct mostů, tři okružní křižovatky a také sedm protihlukových stěn o celkové délce 3 210 metrů.

Předpokládáné dokončení obchvatu je roce 2024. 

 

Stavba je spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Doprava.


 

Mapa stavby:

Tah 27I_foto ŘSD

Vizualizace stavby:


Převést na PDF