Asset Publisher

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu obchvatu Jaroměře na silnici I/33

22-09-2022
Ředitelství silnic a dálnic dnes zahajuje výstavbu dalšího dlouho očekávaného obchvatu. Tentokrát se jedná o obchvat Jaroměře na silnici I/33. Stavba naváže na v loňském roce zprovozněnou dálnici D11 a definitivně uleví dopravně dlouhodobě těžce zkoušené Jaroměři.

„Nový obchvat odvede veškerou tranzitní dopravu z Jaroměře, Čáslavky, Dolan a Svinišťan. Místní obyvatelé se díky tomu dočkají zásadního snížení hluku a exhalací z dopravy, pro řidiče bude cesta výrazně plynulejší a bezpečnější. Nejnáročnějším stavebním objektem bude téměř půl kilometru dlouhá estakáda, kterou nová přeložka překonává Labe a přilehlé záplavové území. Na silnici I/33 nám pak zbývá vybudovat ještě obchvat Náchoda. Zde již vykupujeme pozemky, máme podanou žádost o stavební povolení a během příštího roku plánujeme zahájit výběrové řízení na zhotovitele,“ představil nové stavby na silnici I/33 generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Přeložka silnice I/33 tvoří severovýchodní obchvat města Jaroměř. Trasa odbočuje z okružní křižovatky vybudované v  rámci stavby dálnice D11 a na konci úseku se napojuje na již vybudovaný obchvat České Skalice. Stávající I/33 bude na trasu přeložky napojena prostřednictvím mimoúrovňové křižovatky Dolany.

Komunikace I/33 je součástí mezinárodní silnice E67 a  sítě silnic I. třídy České republiky s  mezinárodním významem. Obchvat Jaroměře bude součástí dopravního propojení dálnice D11, České Skalice, Náchoda a hraničního přechodu mezi Českem a Polskem.

Ředitelství silnic a dálnic aktuálně realizuje celkem 247,3 kilometrů nových staveb. Jedná se o 144,1 km dálnic a 103,2 km silnic I. třídy.I/33 Jaroměř, obchvat

Hlavní trasa: 

  • délka: 6,6 km
  • kategorie: S11,5/80
  • počet všech stavebních objektů: 45

Zhotovitel: Metrostav Infrastructure
Cena stavby dle smlouvy: 688 mil. Kč bez DPH
Předpokládané zprovoznění stavby: 2024Stavba bude navržena ke spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 


 

Převést na PDF