Asset Publisher

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu dálnice D7 u Chlumčan

26-01-2022
Ředitelství silnic a dálnic dnes zahajuje výstavbu dálnice D7 u obce Chlumčany. Po loňském zprovoznění dálnice u Panenského Týnce tedy pokračuje dostavba D7 dalším úsekem. Dále běží také práce na úseku D7 u Loun.

 

V rámci stavby bude u Chlumčan vybudována nová kapacitní čtyřpruhová komunikace, která zajistí vyšší bezpečnost a plynulost provozu. V současnosti využívaná silnice I/7 je nevyhovující z hlediska šířkového i výškového uspořádání, s ohledem na bezpečnost je problematické také úrovňové křížení s ostatními komunikacemi. Na silnici je dále patrný vysoký nárůst zejména kamionové dopravy, pro kterou je již dvoupruhová komunikace nedostačující. Nová dálnice naváže z jedné strany na již hotovou část D7 u Sulce, ze strany druhé na aktuálně realizovaný úsek u Loun, který bude v příštím roce zprovozněn. V roce 2023 máme v plánu zahájit také chybějící úseky D7 mezi Slaným a Panenským Týncem ve Středočeském kraji. Jako poslední přijde na řadu úsek u Postoloprt a nejpozději v roce 2028 by tak měla být dálnice D7 kompletně dokončena,“ představil plány na dostavbu dálnice D7 generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Důvodem výstavby dálnice D7 je také zajištění dopravní obslužnosti průmyslových zón u  Mostu, Loun a  Postoloprt a  zejména strategické průmyslové zóny Triangle, která je jednou z  největších v České republice.

Hlavní silniční tah Praha – Chomutov – hranice se Spolkovou republikou Německo umožní po přestavbě rychlé a hlavně kapacitní spojení Prahy a severozápadních Čech s oblastí Saské Kamenice a návazně se státy Evropské unie.

Ředitelství silnic a dálnic aktuálně realizuje 144 km dálnic a 59 km silnic I. třídy. 

 

D7 Chlumčany, zkapacitnění

 

Hlavní trasa:

  • Délka: 4,4 km
  • Kategorie: D 25,5/11
  • Počet všech stavebních objektů: 79
  • Zhotovitel: Metrostav Infrastructure
  • Cena stavby dle smlouvy: 1 179 mil. Kč bez DPH
  • Termín realizace: 2022 - 2024

 

Stavba je navržena ke spolufinancování v rámci Operačního programu Doprava z Evropského fondu pro regionální rozvoj.


 

 

Vizualizace stavby:

 

Převést na PDF