Asset Publisher

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje výstavbu dálnice D3 v úseku Třebonín – Kaplice nádraží

25-01-2022
Ředitelství silnic a dálnic dnes zahajuje výstavbu dálnice D3 v úseku Třebonín – Kaplice nádraží. Stavba nahradí současnou silnici I/3, která je již vzhledem k vysokým dopravním intenzitám nedostačující.

 

Stávající silnice I/3 má nevyhovující směrové i výškové uspořádání a nachází se na ní mnoho nehodových míst. Nová dálnice zásadním způsobem zvýší právě bezpečnost a plynulost provozu, neboť veškerá tranzitní doprava bude převedena na kapacitní čtyřpruhovou komunikaci. Obyvatelé obcí, kterými nyní prochází silnice I/3, se po zprovoznění dálnice mohou těšit na snížení hlukové zátěže i exhalací z dopravy. Stavba navazuje na již budovaný dálniční obchvat Českých Budějovic a v realizaci je tedy nyní souvislý třicetikilometrový úsek D3. Zbývající dva úseky k hranicím s Rakouskem plánujeme zahájit v příštím roce a na konci roku 2025 by tak měla být jihočeská část dálnice D3 kompletně hotova,“ uvedl při zahájení výstavby nového dálničního úseku generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Dálnice D3 je v celé délce součásti mezinárodní silnice E55 Helsingborg – Berlín – Praha – Salzburg – Benátky – Kalamata. Je také součástí globální sítě TEN-T evropského dopravního koridoru, který spojuje severní a jižní Evropu. Stavba je navržena ke spolufinancování v rámci OP Doprava 2021 – 2027 z Fondu soudržnosti.

Ředitelství silnic a dálnic aktuálně realizuje 139,7 km dálnic a 58,7 km silnic I. třídy.

 

D3 Třebonín – Kaplice nádraží

 

Hlavní trasa:

  • Délka: 8,6 km
  • Kategorie: D 25,5/120
  • Počet všech stavebních objektů: 74
  • Zhotovitel: Metrostav Infrastructure
  • Cena stavby dle smlouvy: 1 878 mil. Kč bez DPH
  • Předpokládané zprovoznění stavby: 2024

 

Vizualizace stavby:

 

 

 


 

Stavba bude navržena ke spolufinancování v rámci Programu Doprava 2021-2027 z Fondu soudržnosti.

Převést na PDF