Asset Publisher

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje stavbu silnice I/34 Lišov – Vranín

02-02-2023
Ředitelství silnic a dálnic dnes zahajuje výstavbu silnice I/34 mezi Lišovem a Vranínem. Nová komunikace nahradí v současné době již nevyhovující silnici, kde dochází k častým dopravním nehodám.

„Účelem stavby je zlepšení směrových a výškových parametrů silnice I/34 a vyvedení dopravy z obcí Lišov a Štěpánovice mimo obytnou zástavbu. Nová komunikace, jejíž součástí jsou i dvě mimoúrovňové křižovatky, přinese řidičům vyšší bezpečnost a plynulost dopravy, obyvatelé obou obcí se díky přeložení silnice mohou těšit na méně hluku a lepší životní prostředí. V přípravě je již také navazující stavba z Vranína do Třeboně,“ uvedl při zahájení stavby generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Komunikace I/34, je důležitý silniční tah, který vede ve směru České Budějovice – Třeboň – Jindřichův Hradec – Pelhřimov – Humpolec, kde kříží dálnici D1 a pokračuje dále na Svitavy. Je po něm současně vedena mezinárodní silnice E49, která z Třeboně odbočuje k hraničnímu přechodu Halámky a E551 směřující do Humpolce.

 

  • Ředitelství silnic a dálnic aktuálně realizuje celkem 250,8 kilometrů nových staveb. Jedná se o 143,6 km dálnic a 107,2 km silnic I. třídy.
  • Ve výběrovém řízení se nachází dalších 77,7 km dálnic a 6,3 km silnic I. třídy.
  • Kompletní přehled všech připravovaných i realizovaných staveb naleznete v interaktivní mapě na webu www.rsd.cz.

 

 

I/34 Lišov – Vranín

Hlavní trasa: 

  • délka: 9,5 km 
  • kategorie: S 11,5/80
  • počet stavebních objektů: 74

Zhotovitel: M – SILNICE a. s.
Cena stavby dle smlouvy: 964 mil. Kč bez DPH
Předpokládané zprovoznění stavby: 2025
Vizualizace stavby: Zde
Infoleták ke stavbě: Zde


 

 

Stavba bude spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Doprava 2021-2027.

Převést na PDF