Asset Publisher

Ředitelství silnic a dálnic vyhlašuje veřejnou soutěž na výstavbu a provoz ČSPH na odpočívkách D1 Osek

17-12-2021
Zájemci o účast si mohou stáhnout výzvu k podání nabídek včetně příloh na webových stránkách vyhlašovatele na odkazu uvedeném na konci této zprávy.

Zájemci o účast si mohou stáhnout výzvu k podání nabídek včetně příloh na webových stránkách vyhlašovatele na odkazu uvedeném na konci této zprávy.

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČO: 659 93 390, vyhlašuje dne 20. prosince 2021

veřejné soutěže 

  • č. 1012892021 o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o nájmu za účelem výstavby a provozovaní čerpací stanice pohonných hmot a obslužných staveb na pravostranné dálniční odpočívce D1 Osek km 288,8 vpravo.
  • č. 2012892021o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o nájmu za účelem výstavby a provozovaní čerpací stanice pohonných hmot a obslužných staveb na levostranné dálniční odpočívce D1 Osek km 289,3 vlevo.

Konec lhůty pro podání nabídek je stanoven na 22. února 2022 v 10:00 hodin. Nabídku může uchazeč doručit prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně na níže uvedenou adresu po celou dobu lhůty pro podání nabídek. Místo pro podání nabídky je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4. V případě osobního doručení je možné doručit nabídku během provozní doby (po-pá 8 – 15:30h) na podatelnu Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4.

 

Převést na PDF