Asset Publisher

Ředitelství silnic a dálnic ČR vyzývá k účasti na písemné předběžné tržní konzultaci

26-09-2022
ŘSD ČR, jakožto zadavatel uvedené veřejné zakázky, předkládá informace o konání předběžné tržní konzultace.

Ředitelství silnic a dálnic ČR si Vás v souladu s § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dovoluje vyzvat k účasti na písemné předběžné tržní konzultaci k novým požadavkům na speciální odbornou způsobilost personálu dodavatele u veřejných zakázek, jejichž předmětem plnění bude:

  1. Projektování a realizace sanací betonových konstrukcí ve smyslu TKP 31,
  2. Geodetické práce,
  3. Vegetační práce.

Cílem zadavatele je připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích.

Připomínky k níže uvedeným materiálům lze zasílat na emailovou adresu kontaktní osoby (cestmir.kopriva@rsd.cz) nejpozději do 17. 10. 2022. Zadavatel současně tuto pozvánku rozešle adresně potenciálním dodavatelům. Vypořádání připomínek a dotazů bude zveřejněno na stránkách zadavatele.

 

Sanace betonových konstrukcí - příloha Geodetické práce - příloha Vegetační práce - příloha
Převést na PDF